KRATKA ZGODOVINA (DOLNJE)LENDAVSKEGA GRADU

Zgodovinarji ne izključujejo možnosti, da je na mestu današnjega lendavskega gradu, že pred 12. stoletjem stala utrdba, vendar pa sta njena oblika in okoliščine gradnje zaenkrat izgubljeni v mraku zgodovine. Zagotovo vemo le, da je v drugi polovici XII. stoletja na posestvu rodbine Hahót-Buzád, na območju nekdanje zalske županije stalo 19 utrdb; med te sodi tudi lendavski grad. Doslej najstarejši odkriti pisni vir o Dolnji Lendavi je darilna listina iz leta 1192, ki priča o pridobljenem lastništvu rodbine Hahót (Hahold) nad krajem “Alsó-Lendva” (Dolnja-Lendava). Že v prvi polovici XIII. stoletja je Lendava postala gospodarsko središče dolnjelendavske veje rodbine Hahót-Buzád.

Grb družine Bánffy • A Bánffy család címere • Bánffy family's hatchment

Grb družine Bánffy. Slika iz arhiva Madžarske državne knjižnice Széchenyi (Budimpešta, Madžarska)

Grad je bil v preteklih stoletjih večkrat povsem obnovljen in prezidan. Ena takih obnov je bila pod taktirko Istvána Alsólendvaija I. (István Hahót I.) v XIII. stoletju, po tatarskih pohodih in napadih češkega kralja Otokarja II. Pomembno pa je omeniti tudi, da je rodbina Hahót (poznejši dolnjelendavski Bánffyji) kar tri stoletja sodila med najbolj ugledne madžarske plemiške družine, kar seveda ni ostalo brez posledic za razvoj Lendave. Njeni člani so bili večkrat imenovani za bana Slavonije in Hrvaške, medtem ko je najvišja čast bila izkazana Jánosu Bánffyju VI., ki ga je madžarski kralj János Szapolyai imenoval za palatina.

Dolnjelendavska veja Bánffyjev je postala najpomembnejša srednjeveška rodbina v županiji Zala. Rodbina je v XIV. stoletju prevzela ime Alsólendvai Bánffy. Ime Bánffy izvira iz madžarske besedne zveze “bán fia”, kar v prevodu pomeni “banov sin”. Glede na zgoraj omenjeno pa postane samoumevno, da je razvoj srednjeveške Lendave neposredno povezan z rodbino Bánffy. Madžarski kralj Lajos I. je 28. oktobra 1366 Lendavi podaril sejemske pravice in to pod enakimi pogoji kot na primer Budimu. Od leta 1378 se Lendava omenja kot opidium, leta 1389 pa je poimenovana kot civitas. Med podložniki med drugim najdemo čevljarje, tkalce, mesarje, kuharje, zlatarje, trgovce, krojače. V okolici so delovali številni mlini, mesto je imelo zdravnika ter neodvisno sodišče. Pojav različnih industrij, daje jasen znak, da je mesto Lendava, utrjeno z grajsko utrdbo, postalo središče širše okolice.

Grad Doljne Lendave v XVII. stoletju • Alsólendva vára egy XVII. sz. metszeten • Lendava's castle in the 17th century

Grad Doljne Lendave v XVII. st. na bakrorezu neznanega avtorja

Lendava je ostala pomembno središče tudi v XV. stoletju. Bánffyji so bili vdani pristaši kralja Matjaža. Sam Miklós Bánffy VI. je vodil spremstvo, izvoljenke madžarskega kralja Matije Corvina, princese Beatrice iz Neaplja na madžarska tla. V spremstvu bodoče kraljice, ki je prenočila na lendavskem gradu, je bila tudi Erzsébet Szilágyi, mati kralja Matjaža. Nekaj let kasneje, in sicer 28. avgusta leta 1480, se je tod mudil tudi sam kralj.

Kultsár György: Postilla (1574)

Širjenje reformacije ni obšlo niti Lendave. Tudi Bánffyji so prestopili v protestantsko vero, kar je imelo pomembne kulturno-zgodovinske posledice, za Lendavo. Leta 1573 so v mestu ustanovili tisto tiskarno, ki je svojčas bila zelo pomembna za protestantizem na madžarskem. To je tiskarna Rudolfa Hoffhalterja, ki jo je Miklós Bánffy VI. gostil na svojem dvoru v Lendavi. V omenjeni delavnici so med drugim izdali tudi tri doslej znane knjige protestantskega pridigarja Györgya Kultsárja, napisane v madžarskem jeziku. Najznamenitejša med njimi je “Postilla”.

Turki pred dolnjelendavskim gradom (XVII. st.)

Konec XVI. in v začetku XVII. stoletja je prisotnost Turkov na zahodnem Madžarskem pomenila stalno nevarnost tudi za lendavski grad in njegovo okolico. Ta je svoj pomen še okrepil po tem, ko so turki zasedli Szigetvar in Kanyizso. Po doslej znanih podatkih je bila največja bitka leta l603, ko je približno 800 vojakov in 500 domačinov branilo svoja življenja in imetje, svojo državo in Evropo, pred takrat najzloglasnejšim sovražnikom. Ni nepomembno, da Turki lendavskega gradu nikoli niso zavzeli.

Na prihodnost in razvoj mesta je zelo neugodno vplivalo izumrtje rodbine Bánffy, kar se je zgodilo leta 1645. Leta 1646 je posest dolnjelendavskih Bánffyijev podedovala rodbina Nádasdy, a jo je zaradi političnih sporov po petindvajsetih letih izgubila.

Dolnja Lendava

Panorama Dolnje Lendave. Panorame gradov, utrdb in mest Madžarske v letih 1660-1664. Iz zapuščine maršala Montecuccoli.
Madžarski vojnozgodovinski inštitut in muzej, Arhiv zemljevidov. G. I. h 403. 63942.

Do posesti se je dokopal Pál Esterházy, ki je dal, v znak vdanost avstrijskemu cesarju Leopoldu I., prezidati tudi lendavski grad. Grad je tedaj dobil današnjo podobo s tlorisom v obliki črke “L”.

Lendavska panorama (druga polovica XX. st.)

Lendavska panorama (druga polovica XX. st.)

Razgibano in funkcionalno obzidje z utrdbami so v komunističnem režimu leta 1947 porušili. V Lendavi je že v XVI. stoletju delovala šola. Tudi v lendavskem gradu je imela svoje prostore, in sicer med leti 1872 in 1896, tj. do izgradnje meščanske šole. Med obema vojnama so grajske prostore zasedli vojaki kraljevine Jugoslavije, po drugi svetovni vojni pa je v njem ponovno delovala osnovna šola.

Od leta 1973 deluje v grajskem poslopju zavod Galerija-Muzej Lendava.


LENDAVSKI GRAD NA STARIH RAZGLEDNICAH

Lendavski grad na stari razglednici (1905) • A lendvai vár egy régi képeslapon (1905) • Lendava's castle on an old postcard (1905) Lendavska panorama (iz začetka XX. st.) • Alsólendvai panoráma (XX. sz. eleje) • Panorama view of Lendava (early 20th century) Lendavski grad na stari razglednici (iz prve polovice XX. stoletja) • A lendvai vár egy régi képeslapon (XX. sz. első feléből) • Lendava's castle on an old postcard (early 20th century) Lendavski grad na stari razglednici (iz prve polovice XX. stoletja) • A lendvai vár egy régi képeslapon (XX. sz. első feléből) • Lendava's castle on an old postcard (early 20th century) Lendavska panorama (iz začetka XX. st.) • Alsólendvai panoráma (XX. sz. eleje) • Panorama view of Lendava (early 20th century) Lendavski grad na stari razglednici (1935) • A lendvai vár egy régi képeslapon (1935) • Lendava's castle on an old postcard (1935) Stolpaste arkade s pogledom na dvorišče (iz prve polovice XX. stoletja) • A várudvar árkádsora (a XX. sz. első feléből) • The castle's garden (early 20th century) Lendava (druga polovica XX. st.) • Lendva (XX. sz. második fele) • View of Lendava (second half of 20th century)


LENDAVSKI GRAD DANES

Panorama Lendava • Lendvai panoráma • Panorama view of Lendava Lendavski grad in cerkev sv. Katarine • A lendvai vár és a Szt. Katalin Templom • Lendava's castle and the church of St. Catharine (in front) Grajsko dvorišče • A vári udvar • The castle's court Lendavski grad • A lendvai vár • Lendava's castle Panorama Lendava • Lendvai panoráma • Panorama view of Lendava Lendavski grad • A lendvai vár • Lendava's castle Razstavni prostor • Kiallítóterem • The exhibition room


VIDEO PREDSTAVITEV


LENDAVSKI GRAD IN Z NJIM POVEZAVE PRIPOVEDI