Date posted: 13. 10. 2015 | Category: NOVICE, Pretekle

LIKOVNA RAZSTAVA: Klavdij TUTTA

Vabilo_Klavdij-Tutta_A5_web_900pxVABILO

Galerija-Muzej Lendava vljudno vabi Vas in Vaše prijatelje na otvoritev likovne razstave z naslovom Mediteranski svetilniki in mediteranska plovila akademskega slikarja Klavdija Tutte, ki bo v petek, 16. oktobra 2015, ob 18. uri na lendavskem gradu.

Razstavo bo odprl Franc Obal, umetnostni zgodovinar.

Razstava bo na ogled do 16. novembra 2015


O RAZSTAVI

Fragmenti odteklega panonskega morja

Likovna ustvarjalnost Klavdija Tutta zrcali že več kot tri desetletja likovno aktualen in filozofsko osmišljen umetnostnozgodovinski palimpsést prostora Mediterana. V sebi združuje ploskovitost modernizma in živo organsko predmetnost tridimenzionalnega prostorskega učinkovanja. Tuttova likovna krajina omogoča slikarjevo identiteto s predstavami slikarstva »radostnega Mediterana« nasproti slikarstva »temnega modernizma«. Je sublimacija realnega v duhovno, povezano z občutjem ugodja lepote oblik s katerimi se izraža predmet, snov, vsebina.

Sodelovanje na likovnih kolonijah Vino Art v Dobrovniku v Prekmurju v letih 2012, 2013 in 2014 je obrodilo nekaj novo ustvarjenih del, ki jih lahko uvrstimo v krog del iz ciklusov Mediteranski pomoli in Mediteranski svetilniki, nastalih v letih 2010 – 2013. V njih je v stopnjevanih modrih, zelenih, turkiznih in mavričnih barvnih odtenkih vizualiziral več plastno atmosfero prostorsko občutenega obmorskega sveta v vsej svoji raznoliki metaforični obliki. Svetloba se je razpršila v trepetajoče delce energije, ki jih slikar akumulira v polimorfno modelirane telesne oblike, ki dajejo podobam nadnaraven magičen pečat.

V Prekmurju nastala dela je poimenoval Odteklo morje in Svetilnik oteklega morja. Slike so polne čutne in narativne simbolike nekdanjega panonskega morja, katerega ostanke predstavlja danes Blatno jezero na Madžarskem.

V delih opazimo podobe ljudi in obrazov vpetih v slikovno polje kot kolaž, ki je prevlečen s čopičem nanesenimi barvami. Slikar je z živo slikarsko potezo izrazil pristen življenjski odnos do obujanja in oživljanja nekdaj resničnega življenja. Na ta način ga je iztrgal iz procesa neustavljivega fizičnega minevanja in ga ohranil kot likovni zapis spomina na pretekli čas in na doživete dogodke.

Pestrost življenja je slikar ponazoril z odnosom med globinami temnejših modrin in plitvinami svetlejših, zeleno obarvanih površin morja. Dramo človeške biti odražajo vizualizirane strukture usedlin, fosilov, sipin, osamljenih otočkov, mirnih zalivov, v prostor segajočih pomolov in morda še česa. Različne linije podobne vrvem, nakazujejo različne smeri mnogokrat usodnih vetrov, spreminjajočega se gibanja zračnih plasti in nepredvidljivih atmosferskih tokov. Materializirane paličaste, v lok upognjene barvite strukture čarobnega bumeranga, palice ali lovilca zraka, postanejo kondenzatorji, prenašalci in prevodniki kozmične energije. Barvno plastenje neba in morja je konstruirano v vertikali z vmesnimi ožjimi polji kopnega. Črte in pike simbolizirajo sledi korakov in zaznamujejo prehojeno pot; kroglice ponazarjajo zemljo, čarobno kroglo želja in sreče; koló pa simbolizira napredek in razvoj.

Sliko z naslovom Svetilnik odteklega morja ustvarjeno leta 2013, zaznamuje vertikala arhitekture visokega svetilnika, ki seva, žarči, oddaja signale in riše smeri zračnih tokov, zvokov in sporočil. V delu je vidna sinteza modernistično koncipiranega prizorišča skrivnostnih prostorov, virtualnih kulis vodoravno ležečih geometrijskih pasov modrih, sivih, zelenih in rožnatih barv ter organsko občutenega predmetnega sveta. Ta svet se odkriva v linearnih zarisih mehko zaobljenih zalivov, vodnih zajetjih in različnih amorfnih oblikah. Posebej pa v arhitekturi zidanega stolpa, sestavljenega iz iluzionističnega prepleta s čopičem prevlečene koprenaste strukture vrisanih podob, spominov in dejanj nekdanjih snovalcev svetilnika panonskega morja.

Tuttova sodobna »podoba« vključuje tako medijsko podobje in vpeljuje večplastno likovno strukturo, ki se gradi v medsebojni napetosti slikarskih, kolažnih, znakovnih in konceptualnih fragmentov.

Doba elektronskih medijev se tako v najnovejši delih odraža v vizualizaciji zapisov shranjenih na »trdih diskih in na računalniških izpisih naših možganov« v obliki rastrskih pikslov, ki opozarjajo na re-konstrukcijo podob. Le-te se luščijo skozi lazurno teksturo zamegljenih kontur ljudi na občutljivem epidermu kolažev, vpetih v racionalno izveden geometriziran slikovni nosilec. Z novimi likovnimi elementi je Klavdiju Tutti uspelo ujeti, izraziti in oblikovati »duh časa« z vsemi njegovimi atributi, ki zaznamuje njegovo umetniško tvornost že od nekdaj.

Gibljiv slikovni nosilec omogoča s premikanjem letve tvorbo odprtega kota pogleda, hkrati pa pogojuje interaktivnost obiskovalcev. Zato je naslikal slikovno polje z reducirano organsko predmetnostjo in ustvaril horror vacui, ki simbolizira neskončnost morja ali brezmejnost vesolja. Tridimenzionalni objekti pridani ali vklopljeni v nosilec slikovnega polja preobrazijo raven poploščenega slikovnega polja v prostorsko učinkujoče kiparsko telo novo nastale skulpto-slike.

Tako je Tutta z igro obrisov figur, obarvanimi površinami in plastičnimi telesnimi elementi koncipiral nove likovne celote v katerih razbiramo predmetno izhodišče vezano na morje, morska obrežja, pomole, svetilnike, ladje… Njihovo transformacijo v nadosebne in nadčasovne monumentalne arhetipske forme smemo tako povezati s simbolno, osebno občuteno likovno govorico o občečloveškem stanju duha.

mag. Franc Obal, umetnostni zgodovinar