Date posted: 01. 05. 2017 | Category: RAZPIS - NEVIDNO

22. LindArt ‒ Co-operate Vol. XI (2017)

KAKO SE PRIJAVIM?

Na mednarodno likovno kolonijo Lindart se lahko prijavijo umetniki do 35. leta starosti.

Prosimo vas, da pozorno preberete spodaj prikazana navodila, kajti neupoštevanje teh bo razveljavilo oddano vlogo. Umetnikom svetujemo naj dobro premislijo, kako lahko najbolje predstavijo svoja pretekla in aktualna umetniška dela. Portfelj naj bo čist in pregleden, saj bodo s tem izbirni komisiji poenostavili delo.


POGOJI SODELOVANJA:
pdf: GML_LindArt_Terms_and_Conditions_2017.pdf


ZA PRIJAVO POŠLJITE NASLEDNJE:

1.) Kratek življenjepis (CV) z opisom predhodnih izkušenj (obseg: ena stran formata A4)

2.) Kratek opis zadnjih/aktualnih umetniških del umetnika (največ 200 besed).

3.) Deset (10) slik/fotografij aktualnih umetniških del (jpeg format datoteka, maks. ločljivost 150 dpi), oštevilčene in v takšnem vrstnem redu kot je našteto na prijavnici pri seznamu slik (rubrika “LIST OF SUBMITTED WORKS”, glejte točko 4)

4.) Oštevilčen seznam priloženih slik z naslovom, datumom nastanka, opisom tehnike in mere.

5.) Izpolnjena prijavnica (izberite si enega od spodnjih formatov, pozor – samo v angleščini!):

doc: GML_LindArt_Application_Coversheet_2017.doc (Word)
odt: GML_LindArt_Application_Coversheet_2017.odt (LibreOffice/OpenOffice)
pdf: GML_LindArt_Application_Coversheet_2017.pdf


! POMEMBNO – prosimo, da upoštevate:

Vse datoteke z besedilom naj bodo v .doc, .docx, .odt ali pdf formatih datotek. Digitalne slike naj bodo v Jpeg formatu z največ 150 dpi ločljivostjo. Ne pošiljajte kataloge, zloženke, mape itn. Našteta dodatna gradiva ne moremo upoštevati pri prijavi, obenem pa vam jih ne moremo vrniti.


Zadnji dan prijave:

15. junij 2017


Prijavo s prilogami pošljite na:

lindart.lendava@gmail.com