MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA – Lendava

Razstava del, nastalih na Mednarodni likovni koloniji v Lendavi

Obmejni severovzhod predstavlja v spektru slovenskih pokrajin tako topografsko kot antropološko in kulturnozgodovinsko svojstven svet. To opazi in posebej občuti človek, ki ga pot popelje iz slovenskega središča do Mure in čez njo, v deželo ob robu prostrane Panonske nižine. Tu je nastal prostor, ki zagotavlja možnost, da se lahko miselnost moderne likovne umetnosti vsestransko izrazi. Brez pretiravanj lahko povemo: v kulturni in umetnostni zgodovini Lendave, oziroma zgodovinske Dolnje Lendave, tvori izredno pomembno poglavje nedvomno prav zadnje četrtletje 20. stoletja, ki je med drugim produciralo pojav različnih umetnostnih smeri.Nagel porast in razvoj izjemnih likovnih programov je mestece z arhaičnim vzdušjem razvilo v regionalno središče sodobne umetnosti.

Javni zavod Galerija-Muzej Lendava, s svojim sedežem na lendavskem gradu, se je doma in po svetu uspešno uveljavil kot plodno shajališče najrazličnejših likovnih ustvarjalcev in se skozi čas oblikoval v prostor izvirnih likovnih manifestacij. In četudi vodilna ideja teh poletnih druženj, bolje poznanih pod nazivom Mednarodna likovna kolonija – Lendava,  skozi leta ostaja nespremenjena pa so se v sami zasnovi projekta, ki ga na lendavskem gradu nepretrgoma organiziramo od leta 1973, večkrat zgodili pomembni strukturalni premiki.

Poseben izziv je pomenilo leto 2005, ko je Galerija-Muzej Lendava uspela pridobiti svojo lastno mobilno livarno. Pomen le-te je nedvomno velik  in zasluži vso pozornost, saj najdemo v Evropi komajda kakšno likovno kolonijo, ki na podoben/profesionalen način pristopa oziroma izpostavlja delo na področju odlivanja v bron.

Odlivanje v bron ni le tehnično – tehnološki preporod lendavske likovne kolonije. Lastna livarna je likovno kolonijo odprla novi umetniški zvrsti ter tako omogočila nastanek nove – edinstvene zbirke (večjih in manjših)  bronastih skulptur oziroma plastik. Prava izjemonost dotične zbirke pa postane vidna šele ob razkritju dejstva, da mora skulptura, ki ostane za stalno zbirko, ostati unikatna. Še en odlitek istega modela se ne sme odliti.

Mednarodna likovna kolonija – Lendava je namenjena že uveljavljenim, akademsko izobraženim likovnim umetnikom/kiparjem, vendar ne izključuje mladih, obetavnih likovnih ustvarjalcev, ki so šele na začetku svoje umetniške kariere.

Na podlagi zbranih prijav, k sodelovanju navadno povabimo šest akademskih kiparjev ter dva mojstra za odlivanje, ki udeležencem pomagata do materializacije ustvarjalnih idej. Vsakemu udeležencu zagotovimo prenočišče, prehrano, ustrezen prostor za delo, kot tudi umetniški material (glina, vosek, gips, silikon, bron).

Na koloniji nastala dela postanejo del stalne zbirke bronastih kipov, ki je postavljena v naši podstrešni galeriji; dokumentirana pa so tudi v spremljevalnem barvnem katalogu.

Slovenski likovni prostor je z MLK – Lendava dobil enkratno manifestacijo, ki se že obrestuje,  pravi rezultati pa so po svoji naravi dolgoročni in se bodo v vsej svoji pozitivnosti pokazali čez čas. Prihodnost lendavske likovne kolonije je v veliki meri odvisna od njene nadaljnje odprtosti novostim in njene postopne institucionalizacije.

Preko mreže likovnih kolonij in poznanstev se lendavski »izziv« lahko predstavi na novih področjih in že ustvarjeni pogoji za ustvarjalno delo bodo v naslednjih desetih letih, vključile nove generacije umetnikov, ki bodo s svojim ustvarjanjem bogatile slovensko nacionalno likovno kulturno področje.


UTRINKI IZ PREJŠNJIH KOLONIJ ODLIVANJA V BRON

likovna_kolonija_lendava_01 likovna_kolonija_lendava_02 likovna_kolonija_lendava_03 likovna_kolonija_lendava_18 likovna_kolonija_lendava_04 likovna_kolonija_lendava_05 likovna_kolonija_lendava_06 likovna_kolonija_lendava_07 likovna_kolonija_lendava_19 likovna_kolonija_lendava_08 likovna_kolonija_lendava_09 likovna_kolonija_lendava_10 likovna_kolonija_lendava_11 likovna_kolonija_lendava_12 likovna_kolonija_lendava_13 likovna_kolonija_lendava_14 likovna_kolonija_lendava_15 likovna_kolonija_lendava_16 likovna_kolonija_lendava_20 likovna_kolonija_lendava_17