Muzejsko pedagoški programi Galerije-Muzeja Lendava

Galerija-Muzej Lendava (v nadaljevanju: GML) že več let uspešno organizira muzejsko-pedagoške delavnice, tako za najmanjše, kakor tudi za učence in dijake.


Likovne delavnice za najmlajše

Galerija-Muzej Lendava organizira tematske in druge likovne delavnice za najmlajše v dogovoru z vzgojno izobraževalnimi zavodi na narodnostno mešanem območju. Dejavnosti: likovne aktivnosti in priložnostna razstava. Ciljna skupina so predšolski otroci.


Opis ciljev muzejsko pedagoških programov GML:

 • Ohranitev kulturne dediščine Občine Lendava, madžarske narodne skupnosti in narodne identitete pripadnikov madžarske narodne skupnosti v Sloveniji s pomočjo organiziranja muzejsko pedagoških delavnic.
 • Promocija in oblikovanje zavesti o pomenu kulturne dediščine pri najmanjših, pri šoloobveznih ter pri dijakih.
 • Promocija muzejske ustanove in muzejskih zbirk za vzgojno izobraževalne zavode.
 • Izmenjava izkušenj na področju kulturne dediščine med muzealci in pedagogi v Občini Lendava in na narodnostnem ozemlju.

Opis rezultatov:

 • Predstavitev zgodovine in kulturne dediščine pomurskih Slovencev in Madžarov ter drugih narodov in etničnih skupnosti na narodnostnem območju.
 • Utrditev znanja ter iskanje novih možnosti za spoznavanje kulturne dediščine, zgodovine in etnologije Pomurja, Prekodonavja, Občine Lendava in narodnostno mešanega območja v Sloveniji.
 • Ozaveščanje o varovanju kulturne dediščine Pomurja, madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in drugih narodov in etničnih skupnosti.
 • Delovanje v imenu mirnega sožitja med Slovenci in Madžari, oziroma drugimi narodi in etničnimi skupnostmi.

Ciljne skupine:

 • Otroci prekmurskih  vrtcev in Dvojezičnih vrtcev Občine Lendava in narodnostno mešanega območja.
 • Učenci prekmurskih osnovnih šoli in Dvojezičnih osnovnih šol Občine Lendava in narodnostno mešanega območja.
 • Dijaki Dvojezične srednje šole Lendava in srednjih šol Prekmurja.

Lokacije:

 • Lendavski grad
 • Lendavska sinagoga
 • Muzejska depandansa Meščanstvo Lendave

 Zavedamo se, da je zavest o kulturni dediščini potrebno vzgajati že pri najmanjših članih naše družbe. Zavest o obiskovanju muzejev, o spoštovanju dediščine in kulturnih vrednot ter zavest o enakosti vseh ljudi ne glede na narodnost in versko pripadnost ali prepričanje je treba vzgajati tudi z muzejsko pedagoškimi tehnikami. To zavest želimo izoblikovati in utrditi v prihodnje tudi pri odraslih na narodnostnem mešanem območju in občini Lendava z andragoškimi programi.

Andragoški program se naslanja na sodelovanje s Sekcijo za ohranitev kulturne dediščine pri Društvu upokojencev Lendava in je povezano z zbiranjem in raziskovanjem gradiva, povezanega s kulturno dediščino občine Lendava in pomurskih Madžarov.

Vse muzejsko pedagoške dejavnosti potekajo dvojezično, in sicer v slovenskem in madžarskem jeziku.


Avtorja:

dr. Kepe Zoltan, etnolog, višji kustos Galerije-Muzeja Lendava
Kepéné dr. Bihar Mária, etnologinja, zgodovinarka