Date posted: 21. 12. 2016 | Category: RAZPIS - PRETEKLI

POVABILO K ODDAJI PONUDBE: Opravljanje računovodskih storitev zavoda za leto 2017

PO POSTOPKU VODENJA EVIDENCE

Spoštovani!

Z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 128/2006 z vsemi dopolnitvami in spremembami) vas Vabimo, da na predloženih obrazcih podate pisno ponudbo za:

»OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV ZAVODA ZA LETO 2017«

Podrobnosti najdete v prilogi (spodaj).


Ponudba mora biti veljavna do konca izvedbe storitev.
Naročnik si pridržuje pravico, da v postopek vključi tudi pogajanja ter se z vsemi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje, pogaja o ceni.

Ponudba se izdela v slovenskem jeziku.


Rok za oddajo ponudbe je 31. 12. 2016.


Odpiranje ponudbe ne bo javno.

Ponudnik lahko ponudbo odda v zaprti kuverti osebno ali pošlje po pošti na naslov: Galerija muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava

S pripisom: »Ne odpiraj-JP- opravljanje računovodskih storitev zavoda za leto 2017«

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, bodo pravilno označene in bodo vsebovale vse zahtevane obrazce.


Kontaktna oseba naročnika:
Beata Lazar, direktorica
Tel: 02/578-92-60
Email: info@gml.si


Priloga: Javno_povabilo_racunovodske_storitve_2017 (PDF, 854 KB)