Stalna razstava: OLORIS

Arheološka razstava pozne bronaste dobe (13. stoletje pr. n. št.)

Arheološka razstava: Oloris

Oloris se imenuje po ledinskem imenu ravninskega predela Panonske nižine pri naselju Dolnji Lakoš. Prekmurje je, kot kažejo najnovejša arheološka odkritja, izredno bogato z najdbami iz obdobja prazgodovine. Ugodne naravne in geografske danosti so bili ključni dejavniki za naselitev tega dela Panonske nižine.

Med najdbami naselbinskega ostanka polja, ki so ga vaščani imenovali Oloris, je največ lončenine; lonci za shrambne namene, pitosi, skodele, sklede, med katerimi so nekatere tudi ornamentirane, medtem ko je predmetov iz brona malo, v pokrajino so jih prinašali trgovci. Najdeni so tudi sledovi stavb – luknje za navpične sohe, ki so podpirale streho, med sohami prepleteno šibje in vejevje je bilo utrjeno z neenakomernimi plastmi ilovice.