Stalna razstava: KULTURA HETIŠKEGA LJUDSKEGA TEKSTILA

Etnološka razstava

Kultura hetiškega ljudskega tekstila

Ljudska kultura tekstila Hetiša (Hetés) je do danes živ in arhaičen otok v srednjeevropskem kulturnem prostoru. Stalna razstava v lendavskem gradu je razdeljena na sedem tematskih sklopov. V prvem delu so razstavljeni predmeti in fotografije o pridelavi in predelavi konoplje ter lanu, v drugem pa prikazujemo vlogo tekstilij v hetiškem gospodarstvu. V tretjem tematskem sklopu je prikazana hetiška bala, zatem pa prikaz uporabe tekstilij v hetiški stanovanjski kulturi. Sredi razstavnega prostora sta postavljeni lutki, ki sta oblečeni v hetiško nošo, razstavo pa zaključuje prikaz najdragocenejših hetiških tekstilij: v vitrini so praznične brisače in vezenine s hetiškimi motivi. Razstavo bogatijo tudi arhivski fotografski posnetki, od katerih je najstarejši iz leta 1895. Gre za razstavo, ki znanstveno prikazuje del kulturne dediščine pomurskih Madžarov in opozarja na izredne etnološke vrednote, ki sodijo v bogato dediščino srednjeevropskega kulturnega prostora. Ta razstava ne govori le o preteklosti, temveč želi spregovoriti tudi o sedanjosti in prihodnosti. Želi ogovoriti goste tudi iz drugih krajev, zato so teksti razstave izpisani v štirih jezikih.

Stalna razstava z naslovom Kultura hetiškega ljudskega tekstila je plod dolgoletnega znanstvenega raziskovalnega dela na terenu v okolici Lendave, v ustanovah Galerije-Muzeja Lendava, Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, Muzeja zalske županije v Zalaegerszegu, Etnološkega muzeja v Budimpešti ter v zasebnih zbirkah.


FOTOGRAFIJE RAZSTAVE

Kultura hetiškega ljudskega tekstila • Néprajzi kiállítás: A hetési népi textilkultúra Kultura hetiškega ljudskega tekstila • Néprajzi kiállítás: A hetési népi textilkultúra Kultura hetiškega ljudskega tekstila • Néprajzi kiállítás: A hetési népi textilkultúra Kultura hetiškega ljudskega tekstila • Néprajzi kiállítás: A hetési népi textilkultúra