ZBIRKA: Zbirka zemljevidov

Zbirka zemljevidov - Térképgűjtemény - Collection of maps

Stalna zbirka: ZBIRKA ZEMLJEVIDOV

Obiskovalcem se na drugi strani hodnika zgodovina naše regije riše s pomočjo razstavljenih zemljevidov. Kartografska dela, ki zaobjemajo več stoletij, pomagajo pojasniti geografsko, gospodarsko ter kulturno enotnost pokrajine, ki je bila v začetku 20. stoletja razdrobljena z umetnim postavljanjem meja.

Tu najdemo na primer zemljevid pisarja Lázárja iz začetka 16. stoletja ( tj. najstarejši tiskan zemljevid Madžarske), rokopisni profil Lendave z okolico iz leta 1858, izdelan na osnovi drugih vojaških meritev, vse do zemljevida, ki prikazuje “slovenski” in “madžarski” Hetiš.


FOTOGRAFIJE RAZSTAVE

Lazar - Tabula Hungarie Lazar - Tabula Hungarie Zemljevid-Térkép-Map 1/2 Zemljevid-Térkép-Map 2/2