Date posted: 02. 07. 2012 | Category: Pretekle

Zlata doba manufakture Zsolnay

Otvoritev razstave: Petek, 15. junij 2012, ob 17.00 uri na lendavskem gradu.
Razstava je na ogled do 16. septembra 2012.


VABILO

V okviru evropskega združenja za teritorialno sodelovanje PANNON EGTC vas Občina Lendava in Galerija – Muzej Lendava
vljudno vabita na odprtje razstave

»Zlata doba manufakture Zsolnay.
Od historicizma do art decoja. Izbor iz zbirke
keramike muzeja Janus Pannonius iz Pécsa.«,

ki bo v petek, 15. junija 2012, ob 17. uri na lendavskem gradu.

Razstavo bosta odprla dr. Páva Zsolt, župan mesta Pécs in mag. Anton Balažek, župan Občine Lendava.

Razstavo bo strokovno predstavila dr. Kovács Orsolya, umetnostna zgodovinarka Muzeja Zsolnay.

Glasbeni program: Komorni pevski zbor Vita in Dušan Stojanović z učenci.


S tem dogodkom se vzpostavlja tudi projektna pisarna
evropskega združenja za teritorialno sodelovanje PANNON EGTC.


O RAZSTAVI

Zlata doba manufakture Zsolnay
Od historicizma do art decoja
Izbor iz zbirke eramike Muzeja Janus Pannonius iz Pécsa

Galerija-Muzej Lendava • 15. junij – 16. september 2012

Manufakturo Zsolnay je leta 1851 ustanovil Miklós Zsolnay, trgovec iz Pécsa. Manufaktura se je razvila v največji obrat za proizvodnjo keramičnih izdelkov na območju Avstro-Ogrske pod upravljanjem njegovega sina Vilmosa Zsolnayja (1828-1900), ki je prevzel njeno vodenje leta 1865, do njegove smrti leta 1900 pa je tovarna zaslovela v svetu s celo vrsto njegovih izumov. Med temi so bili najbolj znani krasitev z žganjem pri visokih temperaturah, t. i. porcelanska fajansa, eozin s svetlikanjem v mavričnih
barvah in arhitekturna keramika, ki so jo poimenovali pirogranit. V letih na prelomu iz 19. v 20. stoletje so ob okrasni keramiki izdelovali tudi uporabno posodje, talne in zidne keramične ploščice, pečnice, sanitetni porcelan ter arhitekturno keramiko.

V obdobju med obema svetovnima vojnama so v tovarni pod vodstvom generacije vnukov prešli na proizvodnjo izdelkov iz porcelana, poglavitni vir prihodkov pa je predstavljala proizvodnja industrijskih izolacijskih materialov. Tovarna ni prenehala delovati niti po nacionalizaciji leta 1948, danes pa deluje pod imenom Manufaktura porcelana Zsolnay, d. d. Razstava prikazuje zgodovino proizvodnje okrasne keramike od začetkov do pojava stila art deco v tridesetih letih 20. stoletja.

V sedemdesetih letih 19. stoletja je v delih hčera Vilmosa Zsolnayja, Teréz in Júlie, ki sta opravili pomembno dejavnost tudi pri zbiranju izdelkov ljudske umetnosti, prihajal do veljave prav vpliv ljudske umetnosti.

Oblikovalska dejavnost Júlie Zsolnay je imela izjemno vlogo tudi pri uvedbi madžarsko-orientalskega stila v proizvodnjo, s katerim je tovarna dosegla svoj prvi uspeh na svetovni razstavi v Parizu leta 1878, temeljila pa je na tehniki žganja glazure pri visokih temperaturah. Njen mož poljskega rodu, Tádé Sikorski, se je vključil v oblikovalsko dejavnost manufakture leta 1883, sodeloval pa je tudi pri uvajanju secesijskega sloga. Umetniška dejavnost Júlie Zsolnay in Tádéja Sikorskija je temeljila na izjemno velikem tehnološkem bogastvu, ki ga je razvil Vilmos Zsolnay.

Okrasno keramiko v secesijskem slogu, ki so jo predstavili na svetovni razstavi v Parizu leta 1900, so oblikovali mladi umetni obrtniki. Na njihovih plastično oblikovanih, s figurami okrašenih stvaritvah je zelo dobro deloval bleščeč, v mavričnih barvah svetlikajoč se značaj eozinske glazure. Secesijsko obdobje ali obdobje art nouveauja je predstavljalo vrhunec umetniške dejavnosti, ki je potekala v tovarni.

Predstavnik generacije vnukov, slikar in umetni obrtnik László Mattyasovszky Zsolnay je predstavljal bolj prečiščen, stiliziran oblikovni svet art decoja, ki se je pojavil v dvajsetih letih 20. stoletja. Značilen umetniški nazor tega obdobja zrcali tudi cikel Tutankamon, iz katerega je na ogled manjši izbor tudi na tej razstavi.

dr. Kovács Orsolya, umetnostna zgodovinarka Muzeja Zsolnay


GALERIJA PREDMETOV

zsolnay_01 zsolnay_02 zsolnay_03 zsolnay_04 zsolnay_05 zsolnay_06 zsolnay_07 zsolnay_08 zsolnay_09 zsolnay_10


FOTOGRAFIJE: OTVORITEV RAZSTAVE

20120615_zsolnay_otvoritev_01 20120615_zsolnay_otvoritev_02 20120615_zsolnay_otvoritev_03 20120615_zsolnay_otvoritev_04 20120615_zsolnay_otvoritev_05 20120615_zsolnay_otvoritev_06 20120615_zsolnay_otvoritev_07 20120615_zsolnay_otvoritev_08 20120615_zsolnay_otvoritev_09 20120615_zsolnay_otvoritev_10 20120615_zsolnay_otvoritev_11 20120615_zsolnay_otvoritev_12 20120615_zsolnay_otvoritev_13 20120615_zsolnay_otvoritev_14 20120615_zsolnay_otvoritev_15 20120615_zsolnay_otvoritev_16 20120615_zsolnay_otvoritev_17 20120615_zsolnay_otvoritev_18 20120615_zsolnay_otvoritev_19 20120615_zsolnay_otvoritev_20 20120615_zsolnay_otvoritev_21 20120615_zsolnay_otvoritev_22 20120615_zsolnay_otvoritev_23 20120615_zsolnay_otvoritev_24