Date posted: 08. 03. 2011 | Category: RAZPIS - NEVIDNO

41. mednarodna likovna kolonija, Lendava 2013 – odlivanje v bron

Objava razpisa Galerije-Muzeja Lendava (Slovenija) Objava razpisa za umetnike kiparje za udeležbo na 41. mednarodni likovni koloniji (9. likovni koloniji z odlivanjem v bron), ki bo potekala od 1. do 16. septembra 2013 v lendavskem gradu. Prijave so možne ob upoštevanju naslednjih informacij in pogojev:

Predstavitev Galerije-Muzeja Lendava:

Lendavski grad se nahaja v slikovitem naravnem okolju nad mestecem s prijetnim utripom, v njem pa ima sedež ena od pomembnih, emblematičnih kulturno-umetnostnih institucij, ki je priznana tako na državni kot tudi mednarodni ravni, in sicer Galerija – Muzej Lendava. O preseganju klasične kulturno-muzejske vloge te institucije in njeni podpori, zavzemanju za likovno umetnost priča dejstvo, da bo v letu 2013 že 41. zapovrstjo ponudila dom umetnikom sodobnikom in jim kontinuirano zagotavljala idealno ustvarjalno okolje. Trenutno je profil mednarodne likovne kolonije na področju kiparstva vlivanje v bron, za katerega so zagotovljeni vsi tehnični pogoji.

Predstavitev likovne kolonije z odlivanjem v bron:

Prevladujoč cilj likovne kolonije je ustvariti edinstveno mednarodno zbirko male plastike v bronu oziroma tovrstno kiparsko zbirko sodobne umetnosti na območju Slovenije, ter njena bogatitev z edinstvenimi eksponati, ki so na ogled le v galeriji, nastajajo pa v času trajanja likovne kolonije, na kraju samem, v izvedbi ustvarjalcev. V Lendavi deluje edina likovna kolonija z odlivanjem v bron v Sloveniji, ob vsaki priložnosti sodeluje na njej 5-6 umetnikov. Nizko število sodelujočih kiparjev, zagotovljeni tehnični pogoji in delavnice, ponujajo ustvarjalcem tudi možnost eksperimentiranja. Sodelujoči umetniki izvajajo celoten ustvarjalni proces od avtonomnega oblikovanja malih plastik v vosku, preko vlivanja v bron do cizeliranja in patiniranja na kraju samem, pri izvedbi pa sodelujejo v neke vrste duhovni delavnici oziroma ustvarjalni skupnosti. Pri izvedbi so s svetovanjem in nasveti v pomoč tudi povabljeni izkušeni mojstri vlivanja v bron, ki pri vstavljanju cevk (kanalov), pripravi modelov za vlivanje in vlivanju samem aktivno sodelujejo. Galerija–Muzej Lendava pripravi o vsaki likovni koloniji barven trijezični katalog (v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku), pri katere nastanku sodelujejo umetnostni zgodovinarji. Nove stvaritve bogatijo galerijsko zbirko in so razstavljene na stalni razstavi bronastih malih plastik v mansardnem razstavnem prostoru lendavskega gradu, vključene pa so tudi v razstave, ki ponujajo vpogled v zbirko in so prirejene v uglednih kulturnih institucijah v Sloveniji, na Madžarskem in v drugih evropskih državah. Na ta način je zagotovljena tudi mednarodna publiciteta teh umetniških stvaritev. Galerija-Muzej Lendava bo udeležence 41. mednarodne likovne kolonije z odlivanjem v bron izbrala in povabila k sodelovanju z javnim razpisom, na osnovi predloga in odločitve strokovne žirije. Sestavljajo jo direktor Galerije-Muzeja Lendava, umetnostni zgodovinar, umetniki in pri izvedbi sodelujoči mojstri vlivanja v bron. Razpisno dokumentacijo je potrebno dostaviti na naslov Galerije-Muzeja Lendava osebno, po pošti ali z elektronsko pošto. Rok za oddajo razpisne dokumentacije: petek, 31. maj 2012. Odločitev in seznanitev s povabilom je mogoče pričakovati najkasneje 15. junija 2013.


Galerija-Muzej Lendava bo na 9. likovni koloniji z odlivanjem v bron  (na 41. mednarodni likovni koloniji) zagotavljala:

 • popolno oskrbo (prehrano, namestitev);
 • delavnice oz ateljeje na gradu za ustvarjanje;
 • maksimalne dimenzije načrtovanih bronastih malih plastik so lahko cca. 50 x 25 x 25 cm;
 • material za ustvarjanje: glino, mavec za modeliranje, silikonsko maso, čebelarski vosek, voske za vlivanje, itd.
 • material za modeliranje: za izdelavo kalupov za vlivanje;
 • vstavljanje cevk v voščene modele (z mojstrom za vlivanje) in izdelavo voščenega modela (z mojstrom za vlivanje);
 • transport kalupov za vlivanje in njihovo žganje v plinskih komorah (z mojstrom za vlivanje);
 • talitev in vlivanje brona (z mojstrom za vlivanje);
 • osnovna sredstva in materiale za cizeliranje in patiniranje;
 • usklajevanja, po potrebi zagotovitev kamnitih podstavkov za razstavljanje plastik;
 • sprotno strokovno pomoč, svetovanje pri izvedbi;
 • publiciteto (stike z mediji, umetnostnimi zgodovinarji, sponzorji).

Ustvarjalec lahko prinese s seboj in na likovni koloniji uporablja svoja specialna orodja in sredstva, ki jih je vajen uporabljati. Ustvarjalec se lahko že v svojem lastnem ateljeju pripravi na likovno kolonijo z modeliranjem voska plastike, lahko jo prinese s seboj bodisi v gotovi,  bodisi v napol dokončani obliki, končno modeliranje je potrebno opraviti na likovni koloniji, odvisno od posameznikovih zahtev in metod dela.


Ustvarjalec, ki se prijavlja na razpis, se obvezuje,  da bo Galeriji-Muzeju Lendava do roka za oddajo razpisne dokumentacije posredoval:

 • osebne podatke, dosegljivost;
 • kratek strokovni življenjepis, reference;
 • osnutek zasnove načrtovane male plastike (osnutek, risba, model, fotografija, itd);
 • kratek opis načrtovane male plastike (tehnika, načrtovane dimenzije, itd.);
 • izjavo o edinstvenosti, unikatnosti male plastike (zaradi česa, zakaj je mala plastika edinstvena);
 • kratko opredelitev načrtovanega dela na umetnostni koloniji (izdelava modela, predvidena dinamika dela, itd.);
 • druge pomembne informacije (specifične zahteve, prošnje, itd.).

Izbran ustvarjalec bo v zameno za povabilo, sodelovanje na likovni koloniji:

 • na koncu likovne kolonije Galeriji predal 1 kom unikatne male plastike v gotovem stanju, primernem za razstavljanje.
 • Galerija-Muzej Lendava ustvarjalcu ne bo plačala potnih stroškov in honorarja.
 • Ustvarjalec lahko izdela oz. vlije 1 kom. male plastike v bronu za lasten namen.

 

Naslov: Galerija – Muzej Lendava, 9220 Lendava, Bánffyjev trg 1, Slovenija
Telefon: + 386 (0) 2 578 9260
E-mail: info@gml.si