Dr. Zoltán LENDVAI KEPE

ŽIVLJENJEPIS

Rodil sem se 21. junija 1964 v Murski Soboti. Osnovno šolo sem končal v Lendavi, gimnazijo pa v Murski Soboti. Šolanje sem nadaljeval na Pedagoški Akademiji v Mariboru na Oddelku za likovno umetnost. V teh letih sem imel 12 samostojnih in množico skupinskih likovnih in fotografskih razstav v Sloveniji, v Avstriji, v Nemčiji, na Slovaškem in na Madžarskem. Več sto mojih fotografij je objavljenih v različnih monografijah, knjigah, znanstvenih razpravah in časopisih. Leta 2004 sem končal študij etnologije na Univerzi v Szegedu z odličnim uspehom. Diplomski nalogi z naslovom »Naselbinska etnologija pokrajine Hetiš« je bil mentor profesor dr. Antal Juhász. Še istega leta sem pričel s podiplomskim študijem na Univerzi Eötvös Lórand v Budimpešti na Oddelku za evropsko etnologijo pod mentorstvom profesorja dr. Gyule Kocsisa. Zagovor doktorske disertacije z naslovom »Prebivalstvo in gospodarstvo pokrajine Hetiš med 18. in 20. stoletjem«, sem uspešno opravil leta 2012.

Med leti 1995 in 1999 sem bil, kot kulturni animator zaposlen pri Zavodu za kulturo madžarske narodnosti v Lendavi, kjer sem vodil etnološke projekte zavoda na narodnostno mešanem območju z madžarskim prebivalstvom v Sloveniji. Od leta 1995 permanentno opravljam raziskovalno narodopisno delo, predvsem v vzhodnem delu Slovenije in v zahodnem delu Madžarske, raziskovalna pot pa me je v odvedla tudi v Transilvanijo v Romunijo in v pokrajino Bereg na vzhodnem delu Madžarske. S strokovno pomočjo etnologov z Univerze v Szegedu ter pod pokroviteljstvom Zavoda za kulturo madžarske narodnosti in Galerije-Muzeja Lendava sem vse od leta 1995 vodil program zbiranja gradiva, povezanega s kulturno dediščino pomurskih Madžarov in prebivalcev narodnostno mešanega območja. Največji del tega gradiva je zbranega v javnem zavodu Galerija-Muzej Lendava v lendavskem gradu. Drugi del zbrane premične dediščine pa smo razstavili v krajevno zgodovinski in etnološki zbirki v Krplivniku med leti 1996 in 2006, v Dobrovniku leta 2006, v Žitkovcih leta 2009 ter v Domanjševcih leta 2012.

V javnem zavodu Galerija-Muzej Lendava sem, kot muzeolog zaposlen od leta 2005. Strokovni izpit iz področja varstva kulturne dediščine sem opravil leta 2007 v Ljubljani, maja leta 2012 pa sem bil s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport imenovan za višjega kustosa. Kot muzeolog sem med leti 2006 in 2012 pripravil postavitve naslednjih stalnih muzejskih razstav v Lendavi: Kultura hetiškega ljudskega tekstila (2006), Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikarstvo Lendave (2007), Spominska soba Györgya Zale (2008), Sakralna dediščina Lendave in okolice (2011), Židovstvo Prekmurja (2012), Lendavski dragulji in usode (2012), Znameniti Lendavčani (2012).

Objavil sem 12 avtorskih knjig s področja kulturne dediščine, ob tem pa sem urednik še štirih znanstvenih knjig. Sem urednik muzejske periodike Galerije-Muzeja Lendava z naslovom »Lyndvamuseum« ter sourednik domoznanske periodike Zavoda za kulturo madžarske narodnosti iz Lendave z naslovom »Hogy ne menjen feledésbe« (Da bi ne šlo v pozabo).

Sem soavtor 19 poljudnoznanstvenih etnoloških in domoznanskih kratkih filmov.

Doslej sem objavil več kot 100 znanstvenih študij, recenzij in strokovnih člankov ter več kot 500 poljudnoznanstvenih člankov v dnevnikih in tednikih.

Z ženo Márijo dr. Kepéné Bihar, etnologinjo in zgodovinarko sva si za strokovni cilj zastavila raziskovanje kulturne dediščine, še posebej etnologije Srednje Evrope in interetničnih odnosov narodov ter etničnih in verskih skupnosti v pokrajini ob Muri.

Lendava, 29. maj 2014


KONTAKT

Dr. Zoltán LENDVAI KEPE, PhD
Doktor znanosti, etnolog, višji kustos
9220 Lendava / Lendva
Glavna ul. / Fő utca 22.

Delovno mesto:
Galerija-Muzej Lendava / Galéria-Múzeum Lendva
9220 Lendava / Lendva
Banffyjev trg / Bánffy tér 1.

E-pošta: lyndvamuseum@yahoo.com
Telefon: 02-578-92-62


SEZNAM PUBLIKACIJ

2020 – Publikacije – HU, SLO, ANG (PDF, 292 KB)

Zadnja posodobitev: 6. marec 2020