COLLECTIONS


PERMANENT EXHIBITION: Ethnological Heritage of Lendava and its Sorrounding Area

The exhibition shows the ethnological heritage of Lendava and its surrounding area from the 19th century to the middle of the 20th century. The most important activities of the agricultural society of our region, namely agriculture, animal husbandry and crafts, are each represented by one object in the exhibition.


Kultura hetiškega ljudskega tekstila • Néprajzi kiállítás: A hetési népi textilkultúra • Kultura hetiškega ljudskega tekstilaZBIRKA: Kultura hetiškega ljudskega tekstila
Etnološka razstava

Stalna razstava v lendavskem gradu je razdeljena na sedem tematskih sklopov. V prvem delu so razstavljeni predmeti in fotografije o pridelavi in predelavi konoplje ter lanu, v drugem pa prikazujemo vlogo tekstilij v hetiškem gospodarstvu.


lapidarij_01ZBRIKI: Lapidarij in Sakralna dediščina Lendave
Razstava kamnitih ostankov

Na hodniku lendavskega gradu smo uredili manjši lapidarij, v katerem so zbrani kamniti ostanki nekdanjega grajskega obzidja ter trije baročni kamniti kipi iz okolice Lendave.


Spominska soba Györgya Zale • Zala György-emlékszoba • Zala György memorial roomZBIRKA: Spominska soba Györgya Zale
György Zala (1858 – 1937) – kipar, eden najvidnejših rojakov mesta Lendava

György Zala se je rodil v meščanski družini takratne Dolnje Lendave kot György Mayer. Njegovo najbolj znano delo je milenijski spomenik na Trgu herojev v Budimpešti.


Lesorez Štefana Galiča - Gálics István fametszete - Woodcut by Stefan GaličZBIRKA: Spominska soba Štefana Galiča
Štefan Galič (1944-1997) – akademski slikar & grafik

Štefan Galič je v širšem slovenskem kulturnem prostoru znan predvsem kot grafik, je najboljši slovenski lesorezec zadnje tretjine prejšnjega stoletja. V spominski sobi je poleg njegovih grafik razstavljena tudi njegova zbirka metuljev.


Jakov Brdar: Ribji pogled / Haltekintet / Fish View, 2006, bron / bronz / bronzeZBIRKA: Male plastike v bronu
(Mednarodna likovna kolonija Lendava)

Zbirka male plastike v bronu, nastalih v okviru
Mednarodnih likovnih kolonij Lendava

V delovanju zavoda GML igra, vse od njenih začetkov, pomembno vlogo tudi likovno-umetniška dejavnost. Mednardna likovna kolonija – Lendava, ki jo na lendavskem gradu prirejamo od leta 1973 je le ena takšnih, edinstvenih likovnih manifestacij. Od leta 2005 si prizadevamo za ohranjanje starodavne kiparske tehnike odlivanja v bron.


Muzej na glavni ulici 52 / Fő utca 52. - múzeumMUZEJSKA DEPANDANSA
Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikarstvo Lendave
Lendava, Glavna ulica št. 52

Stalna domoznanska razstava z naslovom Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikarstvo Lendave je dobila svoj prostor v nekdanji meščanski hiši na Glavni ulici 52.