Date posted: 12. 11. 2015 | Category: ELŐZŐ, HÍREK

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS: Orbán Péter és Szerdi Gábor

Plakat_Orban-Szerdi_webMEGHÍVÓ

A Lendvai Galéria és Múzeum
tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait
Orbán Péter és Szerdi Gábor képzőművészek kiállításának megnyitójára,
2015. november 20-án,
pénteken 18 órára

a lendvai várba.

A kiállítást Edita Filo
művészettörténész nyitja meg.

A kiállítás 2015. december 15-ig tekinthető meg.

Ez alkalommal a padlásgalériában sor kerül a 43. Nemzetközi Művésztelep Lendva 2015 bronzalkotásainak bemutatójára.

A kiállítást Pavel Toplak művészettörténész méltatja.


A MEGHÍVÓ GRAFIKÁJA

Vabilo-Meghivo_zunanja1 Vabilo-Meghivo_zunanja1


A KIÁLLÍTÁSRÓL

A tavalyi, 19. Lendvai Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep nyertes művészpárosa, a szlovéniai Orbán Péter és a magyarországi Szerdi Gábor ezúttal önálló tárlaton mutatkoznak be műalkotásaikkal. A fiatal alkotók kiállított munkái művészeti alkotótevékenységükről, képzőművészeti kifejezésmódjukról és az érdeklődésüket felkeltő problémákról vallanak, amelyek kapcsán kidolgozhatják sajátos művészi elképzeléseiket.

A Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen diplomát szerzett Orbán Péter illusztrátor és grafikai tervező különféle illusztrációkkal, plakátokkal és néhány grafikával mutatkozik be, ami a változatos művészeti életművel rendelkező művészek körébe sorolja őt. Művészeti és vallomási szempontból is épp az illusztráció műfajában van a leginkább otthon. Különféle történeteket fejez ki a segítségével, illusztrációi önálló formában és irodalmi kísérőszöveggel is szólnak hozzánk.

Többnyire figuratív motívumvilágával, amely művészként a legközelebb áll hozzá, megfogalmazza eszméit és kifejezésre juttatja saját képzeletét, ezzel egyidejűleg pedig a képzőművészeti kifejezésmód birtoklását is. Illusztrációiban a színek és formák szimfóniája fonódik egymásba: sajátos harmonikus légkört teremt, amely következésképpen ilyen vagy olyan módon az alkotások szemlélőjére, illetve a mű olvasójára is hatással van. Illusztrátorként éppen ez számára a legfontosabb, hiszen alkotásaival azokban, akik szemügyre veszik őket, különböző érzéseket kíván ébreszteni, bátorítani kívánja őket képzeletük szabadon engedésére, ezzel párhuzamosan pedig felkínálni számukra az elolvasott szöveg egyik lehetséges vizualizációját.

Orbán műveiben a klasszikus ceruzatechnika és az akvarell fonódnak egybe, amit igen gyakran korszerű hozzáállással, számítógépes megmunkálással társít. Művészi kifejezésmódjához gyakran a különböző világmitológiákból, régészeti ásatásokból és természetesen saját gazdag képzeletvilágából merít ihletet, amely a különböző történetek olvasása során már gyermekként szélesen kitárta előtte a képi megjelenítés világának ajtaját.

Orbán plakátjai, miként illusztrációi és grafikái is, gyakran szimbolikus jelentésűek, az adott könyv, film, kiállítás, színházi vagy gyermekelőadás értelmének hordozói. Orbán olyan alkotó, aki létre tudja hozni az adott szegmentumot szemléltető ábrát, amely egyidejűleg művészi szempontból minőségi módon vall róla magáról is mint alkotóról. Tisztában van vele, hogy az illusztráció úgynevezett rövidítő út a könyvhöz, amelyet az illusztrátor a maga sajátos módján tovább gazdagít, kiegészít és közelebb hoz az emberekhez.

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara festőművész képzésének diplomása, Szerdi Gábor műalkotásai kissé szokatlan motívumvilággal lepnek meg bennünket.

Festőként ugyanis elsősorban az emberi és állati test veleszületett torzulásai iránt tanúsít érdeklődést. Alkotásaihoz az alapmotívumokat a világhálón találja, ahol elérhetők a 20. századi egészségügyi archívumok fotói. Ezek az emberi fogyatékosság szokatlan képi ábrázolásainak sokszínű példái, ami alkotóként nyugtalanítja és csodálkozásra indítja őt.

Alkotásain nagyon sok esetben a valamely végtagjuk nélkül született gyerekeket ábrázolja (de felnőtteket és állatokat is), illetve alakjainak valamely testrésze születésük óta torz, ami egész életükre a „más” és „a normálistól eltérő” jelzőkkel bélyegezte meg őket. Meglepő, hogy sohasem boldogtalan vagy elkeseredett személyekként állítja őket elénk.

A széntechnikával pontosan megrajzolt arcokon mindig észreveszünk egy-egy enyhén pajkos mosolyt, amely azt az üzenetet közvetíti, hogy bár első pillantásra tehetetleneknek tűnnek, valójában boldogok, és különféle, a hiányzó testrészt pótló ortopéd segédeszközöknek köszönhetően folytatni tudják életüket. Mindezt tovább fokozza a játékszerek jelképeivel, amely az ábrázolt alak mellett valójában a festmények egyetlen megjelenített eleme.

Figuráinak testi torzulásai az alkotót elsősorban képzőművészeti szempontból érdeklik, hiszen formálisan a valós ábrákat szokatlan absztrakt alakokká alakítja át. Az alakokat javarészt teljesen tértelen, fehér színű olajfestékkel hangsúlyozott háttérbe helyezi. A festményeken semmilyen történés nem észlelhető, csak a szemlélőt a saját közvetlenségével meghökkentő és elképesztő emberalakok láthatók, amelyek ránk merednek és kitárják előttünk minden gyengeségüket és torzulásukat. Ezt követően mi vagyunk azok, akik úgy ítéljük meg, hogy valami rendellenes rajtuk, hiszen az egész egyenetlenségével és tökéletlenségével szembesülünk, ami természetesen zavarba hoz bennünket, és ezt „csúnyaként” és szokatlanként kezdjük értelmezni. Ők azonban titokzatos mosolyukkal továbbra is ott álnak előttünk, mintha azt kérdeznék tőlünk: Egyáltalán mi a normális?

Az alkotó tán kissé sokkol bennünket ezekkel az alakokkal, azonban jusson eszünkbe, hogy az ókortól napjainkig számtalan úgynevezett „rút” alak fordult elő a művészet történetében, akiket az évszázadok során és a különböző kultúrák tükrében különféle módokon értelmeztek és ábrázoltak; csak szemlélőjük, az ember számára volt mindig is nehéz a velük való szembesülés és az elfogadásuk, hiszen nem arról az összhangról és szabályosságról vallottak, amely a szép ábrázolásának sajátja.

Szerencsére azonban éppen a művészet az, amely mindent elvisel, így fenntartások nélkül is a szemlélő elé tudja állítani azt is, ami szokatlan vagy másféle.

Edit FILO, művészettörténésznő


FÉNYKÉPEK: Az Orban-Szerdi kiállítás valamint a 43. Lendvai Nemzetközi Művésztelep bronzalkotásainak tárlatmegnyítója

20151120_orban-szerdi_otvoritev01 20151120_orban-szerdi_otvoritev02 20151120_orban-szerdi_otvoritev03 20151120_orban-szerdi_otvoritev04 20151120_orban-szerdi_otvoritev05 20151120_orban-szerdi_otvoritev06 20151120_orban-szerdi_otvoritev07 20151120_orban-szerdi_otvoritev08 20151120_orban-szerdi_otvoritev09 20151120_orban-szerdi_otvoritev10 20151120_orban-szerdi_otvoritev11 20151120_orban-szerdi_otvoritev12 20151120_orban-szerdi_otvoritev13 20151120_orban-szerdi_otvoritev14 20151120_orban-szerdi_otvoritev15


FÉNYKÉPEK: Az Orban-Szerdi kiállítás a galéria részben

20151120_orban-szerdi_postavitev_00001 20151120_orban-szerdi_postavitev_00002 20151120_orban-szerdi_postavitev_00003 20151120_orban-szerdi_postavitev_00004 20151120_orban-szerdi_postavitev_00005


FÉNYKÉPEK: A 43. Lendvai Nemzetközi Művésztelep bronzalkotásai a padlásgalériában

20151120_43MLK_razstava_00002 20151120_43MLK_razstava_00001 20151120_43MLK_razstava_00003 20151120_43MLK_razstava_00004 20151120_43MLK_razstava_00005 20151120_43MLK_razstava_00006