A bejegyzés dátuma: 29. 11. 2013 | Kategória: PÁLYÁZAT - LÁTHATATLAN

Povabilo k oddaji ponudbe po postopku vodenja evidence za »Izdelava idejnega projekta za obnovo in revitalizacijo lendavskega gradu«

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Slovenski nyelvű változata van.