Arhivi Kategorije: RAZPIS

Datum objave: 11:34 | Category: RAZPIS

JAVNI POZIV: Oddaja bife-prikolice v najem (rok za oddajo ponudb: 18. 4. 2021)

Na podlagi določil 80. člena v zvezi z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 – ZSPDSLS-1) javni zavod Galerija-Muzej Lendava objavlja NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za oddajo bife-prikolice …

Nadaljujte z branjem