Muzejsko pedagoški programi Galerije-Muzeja Lendava za leto 2012

Galerija-Muzej Lendava (v nadaljevanju: GML) že več let uspešno organizira muzejsko-pedagoške delavnice, tako za najmanjše, kakor tudi za učence in dijake.

V letu 2012 želimo nadaljevati ter nadgraditi to muzejsko dejavnost glede na dejstvo, da mesto Lendava letos praznuje 820. obletnico prve pisne omembe (1192), obenem pa pripravljamo občasno muzejsko razstavo na to tematiko.

Muzejsko-pedagoške programe bomo izvajali v naslednjih štirih tematskih sklopih:

 1. Kralj Matjaž v Lendavi in življenje na dvoru dolnjelendavskih Banffyjev
 2. Meščanstvo Lendave (lekarništvo, dežnikarstvo, tiskarstvo, šport)
 3. Na stičišču štirih evropskih narodov: narodne, etnične in verske skupnosti Prekmurja
 4. Etnološka zakladnica pokrajine Hetiš
 5. Likovne delavnice za najmlajše

 1. Kralj Matjaž v Lendavi in življenje na dvoru dolnjelendavskih Banffyjev

Družina dolnjelendavskih Banffyjev je od 13. do 17. stoletja spadala med najmogočnejše aristokratske družine Madžarske Kraljevine. Tudi Kralj Matjaž je bil večkrat njihov gost na lendavskem gradu, bana Nikolaja pa je imel za svojega brata. Osrednja tema muzejsko pedagoških delavnic in učnih ur je spoznavanje zgodovine družine dolnjelendavskih Banffyjev in renesančno izročilo Kralja Matjaža, ki je obenem pomemben lik ljudskega izročila Madžarov in Slovencev. Muzejsko pedagoška delavnica je namenjena za vrtce in nižje razrede OŠ, učna ura pa za osnovnošolce in srednješolce. Dejavnosti potekajo dvojezično: v slovenskem in madžarskem jeziku.

2. Meščanstvo Lendave

Meščansko izročilo Lendave je v povezano z mnogimi trgovskimi, obrtnimi in industrijskimi dejavnostmi, ki so bili prisotni nekoč v mestu. Posebno pozornost namenjamo dediščini tukajšnjih meščanskih družin, lekarništvu, tiskarstvu, dežnikarstvu in športu Lendave. Muzejsko pedagoška delavnica je namenjena za vrtce in nižje razrede osnovne šole, učna ura pa za osnovnošolce in srednješolce. Andragoški program vključuje zbiranje in raziskovanje gradiva, povezanega z meščanstvom Lendave. Dejavnosti potekajo dvojezično: v slovenskem in madžarskem jeziku.

3. Na stičišču štirih evropskih narodov: narodne, etnične in verske skupnosti Prekmurja

Lendava je mestece z lepo ohranjenim starim mestnim jedrom, oziroma z arhitekturnimi spomeniki iz časa Avstro-Ogrske monarhije. Lendava je mesto, kjer so se skozi stoletja mešale kulturne značilnosti štirih evropskih narodov: Madžarov, Slovencev, Avstrijcev in Hrvatov. Zgodovino mesta pa so pomembno oplemenitili tudi Židje in Romi. Za največjo posebnost mesta veljajo mumija Hadika Mihaela v kapelici Sv. Trojice, sinagoga ter koncertna dvorana arhitekta Imreta Makovecza. Učna ura je namenjena za osnovnošolce in srednješolce, ogled mesta z vodenjem pa za vse starostne skupine.

4. Etnološka zakladnica pokrajine Hetiš

Hetiš (madžarsko: Hetés) je pokrajina z madžarskim prebivalstvom med Lendavo in Lentijem z arhaičnim etnološkim izročilom. Med bisere dediščine pokrajine spadajo hetiške tkanine in vezenine. Vsebina muzejsko pedagoške delavnice in učne ure se osredotoča na spoznavanje etnoloških vrednot pokrajine Hetiš ter medsebojnih vplivov slovenske in madžarske kulture.

Muzejsko pedagoška delavnica je namenjena za vrtce in nižje razrede osnovne šole, učna ura pa za osnovnošolce in srednješolce.

5. Likovne delavnice za najmlajše

Galerija-Muzej Lendava organizira tematske in druge likovne delavnice za najmlajše v dogovoru z vzgojno izobraževalnimi zavodi na narodnostno mešanem območju. Dejavnosti: likovne aktivnosti in priložnostna razstava. Ciljna skupina so predšolski otroci.


Opis ciljev muzejsko pedagoških programov GML:

 • Ohranitev kulturne dediščine Občine Lendava, madžarske narodne skupnosti in narodne identitete pripadnikov madžarske narodne skupnosti v Sloveniji s pomočjo organiziranja muzejsko pedagoških delavnic.
 • Promocija in oblikovanje zavesti o pomenu kulturne dediščine pri najmanjših, pri šoloobveznih ter pri dijakih.
 • Promocija muzejske ustanove in muzejskih zbirk za vzgojno izobraževalne zavode.
 • Izmenjava izkušenj na področju kulturne dediščine med muzealci in pedagogi v Občini Lendava in na narodnostnem ozemlju.

Opis rezultatov:

 • Predstavitev zgodovine in kulturne dediščine pomurskih Slovencev in Madžarov ter drugih narodov in etničnih skupnosti na narodnostnem območju.
 • Utrditev znanja ter iskanje novih možnosti za spoznavanje kulturne dediščine, zgodovine in etnologije Pomurja, Prekodonavja, Občine Lendava in narodnostno mešanega območja v Sloveniji.
 • Ozaveščanje o varovanju kulturne dediščine Pomurja, madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in drugih narodov in etničnih skupnosti.
 • Delovanje v imenu mirnega sožitja med Slovenci in Madžari, oziroma drugimi narodi in etničnimi skupnostmi.

Ciljne skupine:

 • Otroci prekmurskih  vrtcev in Dvojezičnih vrtcev Občine Lendava in narodnostno mešanega območja.
 • Učenci prekmurskih osnovnih šoli in Dvojezičnih osnovnih šol Občine Lendava in narodnostno mešanega območja.
 • Dijaki Dvojezične srednje šole Lendava in srednjih šol Prekmurja.

Lokacije:

 • Lendavski grad
 • Lendavska sinagoga
 • Muzejska depandansa Meščanstvo Lendave

 Zavedamo se, da je zavest o kulturni dediščini potrebno vzgajati že pri najmanjših članih naše družbe. Zavest o obiskovanju muzejev, o spoštovanju dediščine in kulturnih vrednot ter zavest o enakosti vseh ljudi ne glede na narodnost in versko pripadnost ali prepričanje je treba vzgajati tudi z muzejsko pedagoškimi tehnikami. To zavest želimo izoblikovati in utrditi v prihodnje tudi pri odraslih na narodnostnem mešanem območju in občini Lendava z andragoškimi programi.

Andragoški program se naslanja na sodelovanje s Sekcijo za ohranitev kulturne dediščine pri Društvu upokojencev Lendava in je povezano z zbiranjem in raziskovanjem gradiva, povezanega s kulturno dediščino občine Lendava in pomurskih Madžarov.

Vse muzejsko pedagoške dejavnosti potekajo dvojezično, in sicer v slovenskem in madžarskem jeziku.


Avtorja:

dr. Kepe Zoltan, etnolog, kustos Galerije-Muzeja Lendava
Kepéné dr. Bihar Mária, etnologinja, zgodovinarka