Date posted: 01. 07. 2012 | Category: RAZPIS - PRETEKLI

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnih prostorov na Glavni ulici 52 v Lendavi

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (uradni list RS, št. 86/10) in 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Galerija-Muzej
Lendava objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV

Priloga: Namera za oddajo v najem prostorov (PDF, 78 KB)