PROGRAM ZA LETO 2012

PROGRAM GALERIJE-MUZEJA LENDAVA ZA LETO 2012

Vsi programi javnega zavoda bodo organizirani v sklopu počastitve 40. obletnice delovanja ustanove Galerija-Muzej Lendava ter 40. obletnice mednarodne likovne kolonije Lendava.


6. januar – 1. februar (Lendavski grad)

Upodobitve Matere Božje v sodobni madžarski likovni umetnosti

 
2. marec – 26. marec (Lendavski grad)

»Da bi ne šlo v pozabo…«

Razstava vezenin

 
27. marec – 2. maj (Lendavski grad)

Razgledi (Razstava likovnih ustvarjalcev XII. okraja iz Budimpešte)

 
4. maj – 1. junij (Lendavski grad)

Francisco Perez – Szántó István

Razstava nagrajenega tandema na 16. mednarodni likovni koloniji – LindArt, Lendava 2011

 
18. maj, Svetovni dan muzejev (Lendavska sinagoga)

Otvoritev stalne razstave Židovstvo Prekmurja

 
15. junij – 16. september (Lendavski grad)

Razstava unikatnega porcelana iz zbirke Zsolnay

 
Julij – september: Likovno poletje na lendavskem gradu
11. – 21. julij (Lendavski grad)

17. mednarodna mladinska likovna kolonija – LindArt, Lendava 2012 (Co-operate vol. VI.)


20. julij – 16. september (Lendavska sinagoga)

Razstava del 17. mednarodne mladinske likovne kolonije – LindArt, Lendava 2012 (Co-operate vol. VI.)


20. avgust – 8. september (Lendavski grad)

40. mednarodna likovna kolonija, Lendava 2012 – odlivanje v bron

 
08. – 18. avgust (Kulturno-informacijski center, Monošter)

11. mednarodna likovna kolonija, Monošter 2012

 
21. september – 31. januar 2013 (Lendavski grad)

Otvoritev pregledne razstave 40 let Mednarodne likovne kolonije Lendava

 
november (Kulturno-informacijski center, Monošter)

Razstava del 11. mednarodne likovne kolonije, Monošter 2012

 
december (Lendavski grad)
  • Predstavitev nove številke muzejske periodike Lyndvamuseum z naslovom 40 let Galerije-Muzeja Lendava
  • Predstavitev monografije 40 let mednarodne likovne kolonije Lendava