STALNA RAZSTAVA: Etnološka dediščina Lendave in okolice

Razstava prikazuje etnološko dediščino Lendave in okolice od 19. stoletja do sredine 20. stoletja.

Najpomembnejše kmečke dejavnosti naše regije oziroma poljedelstvo, živinorejo in obrt predstavlja eden značilen predmet na razstavi. V njenem sklopu smo posebno pozornost namenili lončarstvu pokrajine, katerega značilni izdelek je bila tako imenovana črna keramika.

Kultura ljudskega tekstila ter značilnosti sakralne dediščine Lendave in okolice so predstavljene na samostojni razstavi.


FOTOGRAFIJE RAZSTAVE


KOLOFON

ETNOLOŠKA DEDIŠČINA LENDAVE IN OKOLICE

Strokovno besedilo stalne razstave sta napisala in razstavo pripravila:

KEPÉNÉ Dr. BIHAR Mária PhD
etnologinja

Dr. LENDVAI KEPE Zoltán PhD
etnolog, višji kustos

Pri pripravi razstave so sodelovali:
BAUMGARTNER Dubravko
FERLETIČ Marta
HORVAT Robert
LEBAR Karmen
PISNJAK Atilla
ŠERNEK Marta
VIDA Annamarija

Razstavo so omogočili:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava
Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Občina Lendava
Lendva Község


Priloga:
2022-04.Kolofon ETNO (pdf, 2 MB)