O nas: VSTOPNINA IN DRUGI CENIKI

Seznam objektov s katerimi upravlja GML:

  1. Lendavski grad
  2. Muzej meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva
  3. Sinagoga Lendava

1. LENDAVSKI GRAD

Vstopnina Cena v EUR*
Odrasli1 6,00 €
Otroci (nad 7 let), dijaki, študentje1 2,00 €
Skupina (nad 10 oseb)1 5,00 €
Skupina izven delovnega časa1 8,00 €
Brezplačna vstopnina za: uporabnike kartice ICOM, PRESS, brezposelne osebe2 in donatorje BREZPLAČNO

1 – Cene veljajo po osebi
2 – Brezposelne osebe: Ob predložitvi dokazila o brezposelnosti prost vstop.
* Cene so brez DDV-ja. Javni zavod GML ni davčni zavezanec.


NOVO: Strokovno vodstvo po aktualni razstavi iz cikla
Velikani svetovne likovne umetnosti na lendavskem gradu

Strokovno vodstvo po aktualni razstavi Cena v EUR*
Skupina do 10 oseb – zaračunamo vstopnino (po ceniku): + 30 €/za skupino
Skupina nad 10 oseb (max. 50 oseb) – zaračunamo vstopnino (po ceniku): + 2,5 €/po osebi

POZOR: Strokovna vodstva za skupine sprejemamo po predhodni najavi – to je 3 dni pred terminom prihoda.
* Cene so brez DDV-ja. Javni zavod GML ni davčni zavezanec.


2. MUZEJ MEŠČANSTVA, TISKARSTVA IN DEŽNIKARSTVA (Glavna ul. 52)

Vstopnina Cena v EUR*
Odrasli1 2,50 €
Upokojenci1 2,00 €
Otroci (nad 7 let), dijaki, študentje1 1,00 €
Skupina (nad 10 oseb)1 2,00 €
Skupina izven delovnega časa1 5,00 €
Brezplačna vstopnina (kartice ICOM, PRESS, brezposelne osebe1 in donatorji) 0,00 €

1 – Cene veljajo po osebi
2 – Brezposelne osebe: Ob predložitvi dokazila o brezposelnosti prost
* Cene so brez DDV-ja. Javni zavod GML ni davčni zavezanec.


3. SINAGOGA LENDAVA

Vstopnina Cena v EUR*
Odrasli1 2,50 €
Upokojenci1 2,00 €
Otroci (nad 7 let), dijaki, študentje1 1,00 €
Skupina (nad 10 oseb)1 2,00 €
Skupina izven delovnega časa1 5,00 €
Brezplačna vstopnina (kartice ICOM, PRESS, brezposelne osebe1 in donatorji) 0,00 €

1 – Cene veljajo po osebi
2 – Brezposelne osebe: Ob predložitvi dokazila o brezposelnosti prost
* Cene so brez DDV-ja. Javni zavod GML ni davčni zavezanec.


DRUGO

Drugo Cene so v EUR*
Najem galerijskih prostorov v lendavskem gradu 100,00 €/uro
Najem kletnih prostorov v lendavskem gradu 80,00 €/uro
Najem konferenčnih prostorov v lendavskem gradu 50,00 €/uro
Muzejsko pedagoška delavnica
(cena variira glede na uporabljen material in program)
3,00-5,00 €/po osebi
Vodstvo po gradu, sinagogi ali muzeju meščanstva za šolske skupine (do 30 oseb) 1,50 €/po osebi

* Cene so brez DDV-ja. Javni zavod GML ni davčni zavezanec.


Zadnja sprememba: 5. 7. 2021