Date posted: 10. 04. 2014 | Category: RAZPIS - PRETEKLI

ZBIRANJE PONUDB: Prodaja kritine in keramike

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STREŠNE KRITINE IN KLINKER KERAMIKE

 1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Galerija-Muzej Lendava, Banffyjev trg 1, 9220 Lendava, matična številka: 5940753000, ID za DDV: 33586543.


2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:

a: strešna kritina – Bobrovec, cca. 5.500 kom, izhodiščna cena:  0,20 €/kom
b: klinker keramika 24 x 24 cm, cca. 2.000 kom, izhodiščna cena:  0,50 €/kom


3. Pogoji prodaje:

3.1. Predmet prodaje in izhodiščna cena velja le ob prodaji celote, ki je navedena posamezno pod a ali b točko prejšnjega odstavka oziroma vse skupaj po načelu »videno kupljeno«

3.2. Javni poziv je odprt najdlje do 9. maja 2014. Odpiranje ponudb bo 12. maja 2014.

3.3. Glede na podano ponudbo ponudnika bosta Galerija-Muzej Lendava in najugodnejši  ponudnik izvedla pogajanja z namenom določitve prodajne cene.

3.4. Predmeta prodaje bosta prodana ponudniku oziroma ponudnikom, za katere bo imenovana komisija ugotovila in predlagala, da je oziroma so podali najugodnejšo ponudbo in bo/bodo s sklepom direktorice Galerije-Muzeja Lendava izbran/izbrani za najugodnejšega ponudnika.

3.5. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 7 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je ponudnik od nakupa odstopil.

3.6. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu predmet prodaje izročil v last.


Za več informacij si oglejte prilogo:
ZBIRANJE_PONUDB_prodaja_kritine_in_keramike (PDF, 205 KB)