Dr. LENDVAI KEPE Zoltán

ÉLETRAJZ

1964. június 21-én születtem Muraszombatban. Általános iskolai tanulmányaimat Gyertyánosban és Lendván végeztem, a gimnáziumot pedig Muraszombatban. Ezután a Maribori Tudományegyetem Rajztanári Szakának hallgatója lettem. 1982-től számos képzőművészeti és fotókiállításon mutatkoztam be alkotásaimmal. 1995-től 1999-ig művelődés-szervezőként dolgoztam a szlovéniai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetében Lendván, a néprajzi kutatásokért felelős munkatársként.
 
1999-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén, ahol 2004-ben szereztem diplomát. Egyetemi szakdolgozatom a Hetés falvainak településnéprajzából írtam, témavezetőm dr. Juhász Antal volt. 2004 szeptemberében az ELTE Európai Etnológia Doktori Program hallgatója lettem, ahol 2012. március 21-én sikeresen megvédtem a Hetés falvainak népessége és gazdálkodása a 18-20. században címet viselő doktori dolgozatomat, amelynek témavezetője dr. Kocsis Gyula volt.
 
1996 és 2006 között részt vettem a szlovéniai magyarság első néprajzi és helytörténeti gyűjteményének létrehozásában Kapornakon. 2006-ban hozzájárultam a dobronaki néprajzi gyűjtemény kialakításához. Egyetemi éveim alatt részt vettem a dr. Bellon Tibor által vezetett Felső-Tisza vidéki kutatásokban, 2002-ben és 2003-ban pedig a dr. Bárth János vezette kutatócsoportnak voltam tagja, amely az erdélyi Magyarlapád és vidéke népi kultúráját vizsgálta.

2005 óta a Lendvai Galéria és Múzeum néprajzkutatójaként dolgozom. 2006-ban rendeztem meg a Hetési textilkultúra, 2007-ben a Lendva város polgárosodása, nyomdászata és ernyőgyártása, 2011-ben a Lendva-vidék szakrális emlékei, 2012-ben pedig a Muravidéki zsidóság, a Lendvai kincsek és sorsok, és a Nevezetes lendvaiak című állandó kiállításokat, valamint 2008-ban a Zala György emlékszobáját a lendvai várban. 2009-ben részt vettem a Zsitkóci Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény kialakításában, 2009-ben pedig a Domonkosfai Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény létrehozásának szakmai koordinálásával bíztak meg. 2013-ban aktívan részt vettem az őrségi őshonos gyümölcsfák gyümölcsösének, a Kapornaki Tündérkert kialakításánál.
 
Publicisztikai írásaim Lendvai Kepe Zoltán név alatt jelennek meg 1993-tól. Feleségemmel, Kepéné dr. Bihar Máriával közösen szerkesztett néprajzi tudományos-ismeretterjesztő rovatunk 2002-től jelenik meg a szlovéniai magyarok hetilapjában, a Népújságban, ahol eddig több mint 500 tudományos-ismeretterjesztő cikkünk látott napvilágot. Alapítója és szerkesztője vagyok a Lendvai Galéria és Múzeum Lyndvamuseum című folyóiratának, valamint társszerkesztője a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által kiadott Hogy ne menjen feledésbe című hagyományőrző kiadványsorozatnak. 12 önálló tudományos kötetnek vagyok a szerzője és négy tudományos kiadványnak a szerkesztője. 1997 és 2013 között több mint 100 tanulmányom és tudományos cikkem jelent meg magyarországi és szlovéniai tudományos kötetekben, folyóiratokban és szaklapokban.

Néprajzkutatói munkám hozadékaként fotózással is foglalkozom. Fotóimmal számos néprajzi kiadványt illusztráltak, több egyéni illetve csoportos néprajzi és művészeti kiállításon vettem részt.

A Szlovén Televízió Lendvai Stúdiója számára Kepéné dr. Bihar Máriával 2007 óta készítek néprajzi és kulturális antropológiai kisfilmeket.

Lendva, 2014. május 29.


ELÉRHETŐSÉG

Dr. LENDVAI KEPE Zoltán PhD
Tudományok doktora, néprajzkutató, főmuzeológus
9220 Lendava / Lendva
Glavna ul. / Fő utca 22.
Szlovénia

Munkahely:
Galerija-Muzej Lendava / Galéria-Múzeum Lendva
9220 Lendava / Lendva
Banffyjev trg / Bánffy tér 1.
Szlovénia

E-mail: lyndvamuseum@yahoo.com
Telefon: 00386-2-578-92-62


PUBLIKÁCIÓS LISTA

2020 – Kiadványok – HU, SLO, ANG (PDF, 292 KB)

Utolsó fríssítés: 2020. 3. 6.