Date posted: 08. 06. 2021 | Category: ELŐZŐ, HÍREK

KIÁLLÍTÁS: Stephan Lupino – Fényképek és szobrok

Tisztelettel meghívjuk Önt a horvát származású Stephan Lupino Fényképek és szobrok című kiállításának megnyítójára, amely 2021. június 11-én, pénteken 19 órakor lesz a lendvai várban.

Szakmai méltatást tart Pisnjak Atilla művészettörténész, a Lendvai Galéria és
Múzeum kurátora.

A kiállítást megnyitja Ignacija Fridl Jarc, a Szlovén Köztársaság
Kulturális Minisztériumának államtitkára.

A kiállítás 2021. október 31-ig lesz látogatható.


A KIÁLLÍTÁSRÓL

Önarckép

A horvát származású szobrász, festő és fotográfus Stephan Lupino a nyolcvanas években vált ismertté, amikor megörökítette a New York vadító éjszakai életét és számos hírességet. Alapelve, amit a munkája során végig betartott, az volt, hogy nem tett különbséget a híres és a mindennapi emberek között. Elnyerte az emberek bizalmát, a tevékenysége pedig egyre elfogadottabbá vált. Párhuzamosan növekedett a szakmai sikere és az általános felismerhetősége is. A siker receptjét abban kereshetjük, hogy az emberekhez közelebb hozta, ami rejtett volt a szemeik előtt: a felvételein az ismert emberek mellett teljesen hétköznapi emberek, sőt a különböző szubkultúrák tagjai is megjelentek. Ha lencsevégre kapta, bárki híressé válhatott, hiszen modelljeiben a különlegességet kereste. A folyamatos keresés és kutatás révén újra és újra meglepetést tudott okozni a művészi fejlődésével, hiszen az új technikai, kompozíciós és stílusbeli megoldásokat kereste. A fény és az árnyék kontrasztjainak e chiaroscuronak nevezett kiegyensúlyozott játékát Lupino továbbfejlesztette, és portréfotóknál, valamint aktoknál is előszeretettel alkalmazta. Elsősorban az utóbbiak tekintetében sikerült különleges dinamikát kialakítania a fény és az árnyék között, amivel még inkább kihangsúlyozta a kompozíció térbeliségét. Egyidejűleg elkezdődött a képek redukciója is: a háttér semlegessé vált, a protagonistákat nem környezetben fényképezte, hanem egyfajta időtlen térben örökítette meg. A New Yorkban eltöltött több mint húsz évben a Vogue, a Photo, a Zoom, a Stern, az Europeo és Playboy magazinoknak készített képeket. 1990-ben visszatért Horvátországba. Az utolsó évtizedben a festészete és a szobrászata került előtérbe, utóbbiban sikerült egy koncepciós és esztétikai kifejezési nyelvet kifejlesztenie. Már az első szobrai is sejtették, hogy sokat merít a fényképekből, ami a leginkább a test valamilyen definiálatlan kontextusban és mozgalmas testhelyzetben megjelenő motívumaiban mutatkozott meg. Alkotásaiban ugyanakkor egyfajta új dekorativitás jelenik meg, amely nagyobb mértékben a képeire, kisebb mértékben pedig a szobraira jellemző, míg a fényképein nem fedezhető fel. Ez a dekorativitás a gazdagon díszített felületben mutatkozik meg

Desmond háta, 1986

Lupino saját művészetét a lupinizmus szóval jelöli meg. A lupinizmust inkább Lupino meggyőződéseként, filozófiájaként és nem utolsó sorban a művész mindennapjaiban megnyilvánuló belső énjeként magyarázzuk, mintsem stílusként. Ilyeténképpen a művész személyiségével párhuzamosan organikusan fejlődik. Mondhatnánk, hogy valamilyen energia, ill. metafizikai erő, amely Lupinót az életben és a művészi alkotásban is hajtja. Valamilyen veleszületett vágy, ill. ösztön, hogy folyamatosan alkosson, kifejezze és megvalósítsa önmagát. Ez az energia vezette a művészt a fotográfiától a többi technikáig, és ez tette lehetővé, hogy a szobraiban kifejezze a műalkotás anyagiságát. Az őszinteség pillanatáról beszélünk, hiszen az anyag végső formájában nem vezet félre és nem hazudik. A lupinizmus így inkább a szobrokon és a képeken tükröződik, hiszen az alkotó az ötletből az energia, ill. metafizikai erő segítségével egy olyan tárgyat alkot meg az anyagban, amely magában hordozza az alkotó belső igazságát.

A Fényképek és szobrok című kiállítás a Lendvai Galéria–Múzeumban bevezet bennünket Stephan Lupino fényképeinek a világába. Többnyire a New York-i éjszakai élet jeleneteit és híres embereket ábrázoló fényképek, valamint portrék és aktok láthatók. Ezek a fényképek jelentik fényképészeti alkotásának a csúcsát. A kiállítás keretében a fényképek mellett megtekinthetők az utolsó alkotói időszakában készült szobrai is, amelyek a lupinizmus felfogását tükrözik. A kiállítás Lupino művészeti alkotásának a lényegébe kalauzol bennünket, és egyúttal a művész személyes elbeszélésmódjáról, illetve teremtésfelfogásáról is tanúskodik.


KÉPVÁLOGATÁS


MEGHÍVÓ / GRAFIKA

Melléklet:
Vabilo_Lupin_HKD_Lendava (pdf; 1,29 MB)